Trova Conciatetti | homify

187 Conciatetti

Dachdeckermeisterbetrieb Dirk Lange
Dachdeckermeisterbetrieb Dirk Lange | Ihr Dachdecker in Bünde, Herford und Bielefeld Das Dach die Krone des Hauses! Für
โกลากุลการช่าง
โกลากุลการช่าง จำหน่าย และ ติดตั้งหลังคาไวนิล นนทบุรี หลังคาโรงจอดรถ ไวนิล หลังคากันสาด ไวนิล ซึ่ง หลังคาไวนิล นั้นเป็นนวัตกรรมใหม่
P-lona
พีโลน่า รับเหมาต่อเติมบ้าน โรงจอดรถ กันสาด สระบุรี ลพบุรี อยุธยา
Fabritech India
We take the advantage to introduce ourselves as the comprehensive Tensile & Poly carbonate roofing solutions service
Belemir Yapı
stretch ceiling Our company, which designs and provides models for all types of ceiling models, is helping its customers
CUTECMA Estructuras de madera
CUTECMA, Cubiertas técnicas en madera es una empresa especializada en diseño, cálculo y montaje de estructuras y cubiertas
Cintsa Thatching & Roofing
Based in the Eastern Cape and operating for over 15 years Cintsa Thatching & Roofing are specialists in thatching and
Organic Roofs
Thriving green roofs designed for biodiversity and to last
LUMZA SA DE CV
Domos lumza cuenta con una experiencia de mas de 30 años en el mercado de los techados transparentes como lo son bovedas
SNABSTROYSERVICE
Профессиональный монтаж плоских кровель. Устройство эксплуатируемых кровель. Террасы на крыше. Строительство современных
sinnic
Creemos en la importancia de diseñar espacios conceptuales, construidos con la calidad necesaria y viabilidad económica.
Fortuna Jaya Kreasi
Kami kontraktor spesialis tenda membrane untuk kanopi parkiran, atap restoran, atap lapangan, tribun penonton, amphitheater
Sky Garden Ltd
Sky Garden is the UK’s leading independent supplier and installer of green roof products. Our expertise encompasses consultation
Garden master limitada
-Instalación de Pasto en alfombra. -Sembrado de pasto por semilla previa preparación del terreno. -plantación de arboles
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Çatı Pencereleri Fakro Çatı Pencereleri , Çift Açılımlı , Pivot , Elektro Uzaktan Kumandalı, Ekonomik Pencere Çeşitleri
USA shingles/ Cobertech
Empresa especializada em venda e instalação de telhas shingles com GARANTIA, profissionais altamente capacitados com NRs
Ploughcroft
Ploughcroft are a leading Yorkshire roofing and home improvement company. We firmly believe that looking after your roof
ctyhoaphatphat
Mái bạt xếp lượn sóng hòa phát Điểm 10 cho chất lượng Với sự đa dạng về mẫu mã, phong phú về màu sắc, đảm bảo về chất lượng

Chi sono e di cosa si occupano i Conciatetti?

Il conciatetti è un artigiano che si occupa della costruzione e della manutenzione di qualsiasi tipo di tetto. Ha a che fare con molteplici materiali, dal legno alla pietra fino alle classiche tegole.

E' un lavoro antico che però nel tempo si è evoluto con l'utilizzo di tecniche sempre più avanzate che hanno permesso di realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Tetti a cupola e a varie forme si possono trovare sulla testa di edifici più moderni.

Oggi il conciatetti non è più solo il manovale che ha a che fare con tegole e mattoni, ma l'artigiano d'un tempo ha lasciato il posto ad un vero e proprio professionista che comincia ad avere dimestichezza anche con progettazioni in 3D.

Infatti non è così inusuale trovare dei conciatetti che prima di mettere in pratica un'opera la realizzano virtualmente attraverso programmi specifici. Questa estensione della professionalità consente di avere un'anteprima da mostrare al cliente prima di procedere con i lavori.

Un buon conciatetti dovrà poi essere in grado di trovare i materiali giusti e resistenti specifici per il lavoro che dovrà svolgere. Questo vuol dire che costruire il tetto di un edificio avrà impatti diversi rispetto alla costruzione della copertura di un centro sportivo o di una cattedrale.

Una definizione corretta ed esaustiva di conciatetti la fornisce proprio Renate Gamper, presidente dei Conciatetti di Apa-Confartigianato Bolzano:

"Il conciatetti - racconta la presidente Gamber - provvede alla realizzazione, all'isolazione e all'impermeabilizzazione di coperture in materiali vari (tegole in calcestruzzo, tegole in argilla, lastre di ardesia, scandole di legno, paglia). La sua attività comprende il rivestimento di muri esterni con vari materiali, la posa in opera di abbaini e lucernari, scarichi dell'acqua piovana, sponde frangineve e passerelle. Importante l'integrazione con i lavori di coibentazione realizzati con diversi materiali allo scopo di proteggere le costruzioni dall'azione di acqua, gelo e sole".

"Il conciatetti lavora all'aperto e a una certa altezza dal suolo - assicura - ma ci sono diverse donne che lo fanno. Siamo in grado di lavorare e adattare materiali quali legno, pietra e lamiera. Quando operiamo su edifici di valore storico o artistico come chiese e campanili, castelli, fabbricati con tetti in paglia, collaboriamo con gli esperti e le esperte della sovrintendenza ai Beni artistici e architettonici".

Come posso trovare un bravo Conciatetti?

Non è facile trovare un conciatetti perché una categoria con la quale non è usuale avere a che fare.

Ci sono regioni, come l'Alto-Adige, che hanno un portale dedicato esclusivamente alla ricerca degli artigiani specializzati in più materie come il conciatetti. Nelle regioni più fredde infatti il conciatetti si rende necessario anche per alleggerire i tetti dalla neve e dalle lastre di ghiaccio, che più facilmente si formano nei periodi invernali.

In altre zone d'Italia è effettivamente faticoso trovare questa figura professionale.

Nella sezione del nostro sito dedicata agli esperti di settore, è possibile consultare una galleria di esperti conciatetti e dei relativi progetti.

Quanto costa rifare un tetto da un Conciatetto?

Il rifacimento di un tetto comporta una serie di valutazioni che condizionano inevitabilmente il prezzo finale del lavoro. In media si può stimare un costo che si aggira intorno ai 150/170 € a mq a netto di IVA.

A questi costi bisogna aggiungere anche la pratica di isolamento del tetto che comporta non solo un notevole risparmio energetico, ma anche dei benefici economici a lungo andare. Il costo di tale pratica si aggira intorno ai 70/100 € al mq al netto di IVA.

Riepilogando il costo complessivo tra ristrutturazione e isolamento è di circa 220/250 € al mq più Iva.

Il costo comunque è solo indicativo perché a questo vanno aggiunte una serie di variabili come:

  • il costo della manodopera
  • il costo dei materiali
  • il tipo di impermeabilizzazione
  • i costi per il montaggio e smontaggio delle impalcature

A questa lista si aggiungono una serie di altre variabili come per esempio il costo per lo smaltimento dell'amianto, nei casi in cui si è in presenza di tetti realizzati con pannelli in Eternit. In tal caso bisognerà provvedere a contattare una ditta specializzata nella bonifica dell'amianto e anche questa ha ovviamente un costo da aggiungere alla lista.

Di quali altri professionisti potrei aver bisogno?

Nella costruzione o ristrutturazione di una casa o una struttura più ampia, entrano in gioco diverse professionalità, che con le loro competenze specifiche, contribuiscono a realizzare edifici di ogni tipo e dimensione. Vediamo insieme alcuni tra gli esperti richiesti:

Appaltatori

Gli appaltatori sono quelle figure professionali che si aggiudicano i grandi lavori di costruzione e/o di ristrutturazione di una casa o edificio, dopo una gara tra più ditte. Gli appaltatori seguono i clienti nella scelta dei materiali e di altre figure specialistiche che dovranno intervenire durante i lavori.

Imprenditori edili

Gli imprenditori edili sono i professionisti che realizzeranno la casa dei tuoi sogni con i materiali più consoni al progetto e realizzando spazi e strutture in linea con le tue idee.

Architetto

E' comunque consigliabile farsi seguire per tutto l'iter dei lavori da un buon architetto che è l'esperto in tema di casa e dei suoi interni, in termini di disposizioni e ingombri.

Esperti in Tetti & Grondaie

Gli esperti in tema di Tetti & Grondaie ci forniranno il loro massimo supporto nella realizzazione dei tetti e delle coperture di case ed edifici dando la giusta attenzione ai tubi per lo scarico dell'acqua piovana e realizzando il tutto con i materiali conformi alle più attuali normative.

Sfoglia immagini correlate